19 Februarie – Adunare generala a Parohiei Sf. Dumitru

C O N V O C A R E

În conformitate cu Statutul şi Regulamentele Episcopiei Ortodoxe Române din America (Art. IX, secţ. 25), prin prezenta convocăm:

Adunarea generală a Parohiei „Sf. Mare Mc. Dumitru”, Duminică, 19 februarie 2017.

Şedinţa va avea loc, începând cu ora 12:30 PM, după terminarea Sfintei Liturghii, în sala de festivităţi a parohiei noastre, situată la adresa 50 West 89th Sreet, din New York.
Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Rugăciunea „Împărate ceresc”;
2. Apelul nominal al membrilor Adunării generale;
3. Alegerea a două persoane de încredere pentru numărarea voturilor şi numirea secretarului de şedinţă (prezidiul);
4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea rapoartelor anuale:
a) Raportul preotului paroh;
b) Raportul preşedintelui Consiliului Parohial,
c) Raportul preşedintei Reuniunii de Doamne;
d) Raportul financiar al casierului si raportul controlorilor.
5. Propuneri şi dezbateri: membria, costul serviciilor religioase, costul locurilor de inmormantare in cimitirul parohiei, discutarea si aprobarea proiectelor pentru anul 2017 (renovarea grupurilor sanitare);
6. Discutarea şi aprobarea Bugetului pentru anul 2017;
7. Alegerea noului Consiliu Parohial;
8. Alegerea a doi delegati si a doi supleanti la Congresul Episcopiei;
9. Încheierea lucrărilor Adunării Generale Parohiale;
10. Rugăciunea de încheiere.